Golden Romania

Front side Peștera Dâmbovicioara Golden RomaniaBack side of Peștera Dâmbovicioara Golden Romania
ADDRESS:
Peștera Dâmbovicioara
DC 22, Dâmbovicioara 117356
Time to visite: 
Monday-Friday 09:30-16:00
Saturday-Sunday: 09:30-17:00

Peștera Dâmbovicioara

Peștera Dâmbovicioara
Peștera Dâmbovicioara este situată în partea de sud a Masivului Piatra Craiului, la 1 km nord de
satul Dâmbovicioara, județul Arges. La sud de peștera se află Cheile Dâmbovicioarei iar la nord
exista Cheile Brusturețului, ambele fac parte din complexul carstic din sudul Munților Piatra
Craiului.
Peștera Dâmbovicioara este atestată documentar, de pe vremea lui Mihnea Turcitul, din 1579.
Mai tarziu, în 1767, J. Fridvalsky o citează în lucrarea științifică Mineralogia magni Principatus
Transilvaniae, ea constituind prima forma carstică de acest fel din Muntenia, menționată într-un
studiu de specialitate. Cercetările recente au dus la descoperirea unei noi galerii, neintroduse înca
în circuitul de vizitare.
Râurile care coboară în Munții Făgăraș, Piatra Craiului și Leaota au săpat în calcarele de vârsta
jurasică, vai înguste și adânci, dând naștere, celui mai mare complex de chei aflate la noi în țară.
Peștera Dâmbovicioara este lungă de peste 550 m, având aspectul unei galerii puțin ramificate,
traseul sau fiind puțin ascendent și poate fi strabătută ușor. Lățimea sa variază între 3 și 6 metri,
iar înălțimea se încadrează între 4 și 10 metri. Temperatura medie din peștera este una ridicată,
cu valori cuprinse între 10 și 12 grade C, având o umiditate temperată și un curent de aer slab.
Totodată, în comuna Dâmbovicioara se află mai multe monumente istorice dintre care amintim
situl arheologic de interes național al așezării romane (secolele al II-lea–al III-lea e.n.) de la Podu
Dâmboviței (aflat la 1,5 km nord de sat) și Cetatea Oratea (mijlocul secolului al XIV-lea) din
Dealul Sasului, monument istoric de arhitectură de interes național. Tot de interes național sunt
considerate și șase cruci de piatră, dintre care una din secolul la XVIII-lea în satul Ciocanu, pe
drumul spre Șirnea și celelalte cinci (datate respectiv 1692, 1710, 1711, 1711 și secolul al XVIII-
lea) în zona satului Podu Dâmboviței. În rest, alte trei obiective din comună sunt incluse în lista
monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt
clasificate ca monumente de arhitectură și se află în Podu Dâmboviței: podul lui Brâncoveanu
(1711) și biserica „Sfinții Împărați” (1940). Un al treilea este o altă cruce de piatră (1815) aflată
în sud-vestul satului Ciocanu.
Parcul Național Piatra Craiului este situat în raza județelor Brașov și Argeș, respectiv a
localităților Zărnești, Moeciu, Rucăr dar și Dâmbovicioara, incluzînd masivul Piatra Craiului și
o zonă cuprinzînd Cheile Dâmboviței și Cheile Ghimbavului.
Response time: 0.048290967941284