Złote Podkarpackie

Front side Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi Złote PodkarpackieBack side of Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi Złote Podkarpackie
ADDRESS:

Stara Wieś 778
36-200 Brzozów
tel: (013) 434 11 13

www.starawies.jezuici.pl

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi

Medale no nabycia w Centrum Pielgrzymkowym "Pod Parnasem"!


Stara Wieś to miejscowość w odległości około 50 km na południe od Rzeszowa. Widoczna z daleka okazała świątynia to największe sanktuarium Maryjne na Podkarpaciu. Znajduje się tutaj koronowany cudowny obraz Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej z I połowy XVI w. otoczony kultem nie tylko przez lokalną ludność, ale także pielgrzymów przybywających ze Słowacji i Węgier. W latach 1728 - 1784 Matce Bożej w Starej Wsi cześć oddawali Ojcowie Paulini, a od roku 1821 do chwili obecnej Starowiejskiej Matce Miłosierdzia służą Ojcowie Jezuici. Kolegium Starowiejskie jest także domem dla Nowicjatu Jezuitów Prowincji Polski Południowej. Dom rekolekcyjny przy kolegium prowadzony jest natomiast przez Siostry Zawierzenia.

 

Świątynia jest murowana, otynkowana we - właściwym dla swego okresu powstania - odcieniu piaskowym. Majestatycznego wyglądu nadają jej dwie symetryczne wieże, podwyższone o jedną kondygnację w połowie XIX w. Wieńczą je miedziane hełmy inspirowane zwieńczeniem wież kościoła św. Anny w Krakowie, które dzisiejszy kształt zawdzięczają Stanisławowi Krzyżanowskiemu. Przyczyną przebudowy był pożar świątyni w 1886 r. Fasada kościoła starowiejskiego odzwierciedla modę późnego baroku. Wertykalnie przecinają ją delikatnie zarysowane pilastry oddzielając tym samym trzy portale, zwieńczone nadbudowami, prowadzące do wnętrza świątyni oraz stanowiące efektowne wykończenie krawędzi wież. Natomiast horyzontalnie wyrazu nadają jej wydatne gzymsy oddzielające kondygnację nawy głównej od wież. W miejscu nawy głównej fasada jest lekko wklęsło-wypukła, co nadaje całości prostej elegancji i lekkości. Nad portalami znajdują się okna z białego szkła. Przez nie wieczorami świątynię zalewa światło zachodzącego słońca.

Response time: 0.05007004737854