Złote Kujawsko - Pomorskie

Front side Muzeum Okręgowe w Toruniu Ratusz Staromiejski Złote Kujawsko - PomorskieBack side of Muzeum Okręgowe w Toruniu Ratusz Staromiejski Złote Kujawsko - Pomorskie
ADDRESS:

Ratusz w Toruniu

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

tel: 56 6605612

www.muzeum.torun.pl

Muzeum Okręgowe w Toruniu Ratusz Staromiejski

Muzeum Okręgowe w Toruniu Ratusz Staromiejski

Medale do nabycia w Ratuszu!

 

Przez wieki w Ratuszu, tym najbardziej znanym i reprezentacyjnym świeckim gmachu Torunia, koncentrował się handel oraz życie publiczne i polityczne miasta. Ratusz był głównym ośrodkiem sądowym i siedzibą rady miejskiej. Podejmowano tu władców: wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego a także królów Polski, którym wówczas gmach ten służył za czasową rezydencję ? stąd jedna z sal pierwszego piętra nosi nazwę Królewskiej. To właśnie w niej zmarł król Jan Olbracht (1501 r.). W Ratuszu miały miejsce także inne ważne wydarzenia historyczne: w 1454 r. wysłannicy króla polskiego odebrali przysięgę wierności od przedstawicieli stanów ziem pruskich, a w 1645 r., z inicjatywy króla Władysława IV, odbyła się ?braterska rozmowa? pomiędzy katolikami i protestantami (Colloquium Charitativum). Obradowały tu sejmiki pruskie, a nawet sejmy polskie w latach 1520, 1576 i 1626 oraz sądy ziemskie chełmińskie.

Obecny kształt Ratusza Staromiejskiego jest wynikiem stopniowej ewolucji zabudowy śródrynkowej.

Response time: 0.056057929992676