Złote Podkarpackie

Front side Podziemna trasa turystyczna Back side of Podziemna trasa turystyczna
ADDRESS:

Rynek 26

35 - 064 RZESZÓW

tel.: 17 875 47 74

Podziemna trasa turystyczna "Rzeszowskie piwnice"

Podziemna trasa turystyczna \

Medale dostępne przy wejściu głównym!

 

O przekształceniu podziemi rzeszowskiej Starówki w turystyczną perełkę myślano już w latach 80. XX wieku. Jednak dopiero w 1994 r. podjęto decyzję o połączeniu okołorynkowych piwnic i wyrobisk pod Rynkiem (które przetrwały czas "zabezpieczania" w poprzednich latach betonem) w trasę podziemną. Postanowiono utworzyć ją pod wschodnią częścią Rynku, z wejściem w budynku Rynek 12 w południowej pierzei i wyjściem w pierzei północnej, przy Domu Polonii, czyli tuż przy posesji Rynek 19. Z początkiem 2000 r. przystąpiono do prac górniczych, polegających na wydrążeniu podziemnego korytarza łączącego piwnice wychodzące spod kamienicy Rynek 14 z Piwnicą Rzeszowskich koło kamienicy Rynek 19. Nowo powstałe wyrobisko nazwano Korytarzem Lubomirskich. Korytarz ten wykonano poprzez odkopanie fragmentu istniejących dawniej podziemi koło kamienicy nr 15, które w poprzednich etapach prac zostały zlikwidowane przez zapełnienie podsadzką chemiczną. Prace górnicze i budowlane prowadziło rzeszowskie przedsiębiorstwo Zelbud. Odremontowano narożny budynek Rynek 12 przeznaczony na wejście do podziemi. Wejście to zostało zlokalizowane od strony dochodzącej do Rynku ul. Baldachówka. Natomiast przy wyjściu w Piwnicy Rzeszowskich uwidoczniono fragment starej kamienicy z XVI wieku, z której pozostało wejście i okno z piaskowca. Do tworzonej trasy włączono część piwnic pod kamienicami nr 11, 12, 13 i 14, które stanowiły mienie komunalne i w tamtym czasie nie posiadały użytkowników.

W podziemiach zabezpieczono wyrobiska z XVI, XVII i XVIII wieku oraz wyeksponowano fragment muru pod byłą kamienicą Rynek 28 ze śladami pożaru, przypuszczalnie z czerwca 1842 r. Turyści mogą też obejrzeć kopie rycerskich zbroi, wystrój dawnego sklepu, gabloty z eksponatami, znalezionymi przy odkopywaniu podziemi (butelki po alkoholu, stare gwoździe czy kołatka do drzwi. Inauguracja wydłużonej PTT odbyła się 14 grudnia 2007 r. 

Response time: 0.054733037948608