Złote Małopolskie

Front side Muzeum Archeologiczne w Krakowie Złote MałopolskieBack side of Muzeum Archeologiczne w Krakowie Złote Małopolskie
ADDRESS:
Adres:

Muzeum Archeologiczne w Krakowie,

31-002 Kraków,

ul. Senacka 3

tel: (12) 422 71 00; (12) 422 75 60

www.ma.krakow.pl

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Medale do nabycia przy sklepiku!

 

Jesteśmy depozytariuszem działalności społeczeństw pra- i protohistorycznych na obszarze Małopolski i pośredniczymy między dawnymi społecznościami a współczesnym człowiekiem.

 

Dziedzictwo archeologiczne składa się z powiązanych ze sobą elementów kultury materialnej, duchowej i społecznej. Muzeum gromadzi więc nie tylko materialne pozostałości po człowieku prahistorycznym (archeologiczne zabytki ruchome - podstawowe nośniki wiedzy), lecz także informacje o obiektach nieruchomych (jaskinie, grodziska, kurhany), przestrzeni kulturowej oraz środowisku naturalnym, w którym ten człowiek działał.

Misja jest realizowana przez pozyskiwanie, opracowywanie, katalogowanie, konserwowanie i przechowywanie muzealiów oraz informacji dotyczących powyższych zagadnień.

 

Dla zwiedzających muzeum oferuje szereg wystaw, zajęć edukacyjnych i warsztatów mających na celu odkrywanie fascynującego świata krakowskich podziemi i poznawaniu tajemnic archeologii.

Response time: 0.09329891204834