Złote Świętokrzyskie

Front side Opactwo Cystersów w Wąchocku Złote ŚwiętokrzyskieBack side of Opactwo Cystersów w Wąchocku Złote Świętokrzyskie
ADDRESS:

ul. Kościelna 14,
27-215 Wąchock
tel. (41) 275 02 00
www.wachock.cystersi.pl

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Opactwo Cystersów w Wąchocku

Medale do nabycia w wejściu głównym!
 
Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon.

Wąchock staraniem cystersów w 1454 roku otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim. Dużą rolę miejscowi cystersi odgrywali w dziedzinie gospodarczej. Zakonnicy zajmowali się hodowlą, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Opactwo wąchockie otrzymało przywilej na poszukiwanie kruszców w księstwie krakowskim i sandomierskim. Dzięki temu budowano własne huty, co dało początek staropolskiemu zagłębiu hutniczemu.
W 1656 roku klasztor najechały wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, spustoszyły miasto i okolicę, a klasztor pozbawiły bogatego archiwum, skarbca i cennych zabytków. Władze carskie skasowały klasztor w 1818 roku.

Dopiero w 1951 roku odrodził się klasztor cysterski w Wąchocku. Staraniem konwentu i przy pomocy państwa podjęto restaurację tego cennego zespołu zabytkowego. Dziś opactwo swoją modlitwą i pracą służy Zakonowi i Kościołowi, a także stanowi cenną atrakcję turystyczną. Jest udostępnione zwiedzającym, do najciekawszych obiektów wartych zobaczenia niewątpliwie należą: XIII wieczny romański kościół, wspaniały romański kapitularz, refektarz, krużganki, fraternia i inne. Mury wąchockiego opactwa stały się także miejscem spoczynku prochów mjr. Jana Piwnika Ponurego  - wybitnego dowódcy AK. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wachock.cystersi.pl

Response time: 0.054833889007568