Złote Wielkopolskie

Front side Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Złote WielkopolskieBack side of Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Złote Wielkopolskie
Front side Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Złote WielkopolskieBack side of Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie Złote Wielkopolskie
ADDRESS:

Wzgórze Lecha,

62-200 Gniezno

tel. (61) 428 40 80

Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie

Bazylika prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie

Medale do nabycia w sklepiku z pamiątkami przy katedrze oraz w sklepiku upominkowym na parkingu przy pl. Św. Wojciecha i ul. Łaskiego!


Katedra w Gnieźnie, stołecznym grodzie pierwszych Piastów, została uznana za pomnik historii w 1994 roku. Dla podkreślenia jej ogromnej kulturowej zwana jest ona roli matką polskich katedr. Była to świątynia koronacyjna królów, siedziba pierwszego w Polsce arcybiskupstwa, miejsce ważnych wydarzeń z okresu początków polskiej państwowości. Stąd wyruszył z misją chrystianizacji Prus św. Wojciech, patron Królestwa Polskiego. Z pielgrzymką do jego grobu znajdującego się w katedrze przybył w 1000 roku cesarz niemiecki Otton III – spotkanie z nim polskiego władcy Bolesława Chrobrego przeszło do historii jako Zjazd Gnieźnieński.
Wysoką rangę świątyni – nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich – podkreśla jej monumentalny charakter. Jako ważny zabytek gotyckiej architektury stanowi swoistą redakcję „typu katedralnego” charakterystycznego dla budownictwa sakralnego obszaru Europy Środkowej tego czasu. Jej wystrój oraz nagromadzone we wnętrzu dzieła sztuki, elementy jej świetnego wyposażenia, jak bezcenny obiekt – słynne Drzwi Gnieźnieńskie, są przejawem najwyższych umiejętności artystów reprezentujących różne style i epoki. 

Response time: 0.048671007156372