Złote Świętokrzyskie

Front side Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu Złote ŚwiętokrzyskieBack side of Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu Złote Świętokrzyskie
ADDRESS:

ul. Oleśnickich 

(Kamienica Oleśnickich)

27-600 Sandomierz

tel: 15 832 08 43

Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu

Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu

Medale do nabycia na dziedzińcu przy kasach!

 

Podziemna Trasa Turystyczna: wejście od ul. Oleśnickich, długość trasy 470 m, zróżnicowana głębokość dochodząca do 12 m poniżej poziomu rynku. Czas zwiedzania - 45 min. Trasa utworzona została w czasie prowadzenia górniczych prac zabezpieczających Stare Miasto przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów kupieckich.

 

Sandomierskie lochy owiane są legendami. Drążone przez wieki pod miastem korytarze i komory w opowieściach i legendach ciągną się do podmiejskich wiosek Kobierniki i Krakówka a nawet pod dnem Wisły na jej prawy brzeg i dalej - aż do zamku w Baranowie Sandomierskim. Tu według legendy zginęła bohaterka Halina Krempianka, ratując miasto przed Tatarami. Podziemia, które w burzliwej historii Sandomierza były schronieniem dla mieszkańców, stały się też przyczyną wielu katastrof budowlanych.

 

Niestety, w 1963 roku nasiliły się awarie i zapadliska. Wówczas zespół pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracował specjalny program „Wytyczne Ratowania Dzielnicy Staromiejskiej w Sandomierzu”. Rok później rozpoczęto prace górnicze w podziemiach. W rezultacie uzyskano obszar prawdziwego labiryntu piwnic, korytarzy, wyrobisk, tworzących długie, kilkukondygnacjowe, podziemne miasto. Część wyrobisk musiała zostać zlikwidowana ze względów konstrukcyjnych. Pozostawiono jednak 470 metrów trasy pod ziemią a w 1977 roku oddano do zwiedzania Podziemną Trasę Turystyczną. Najgłębiej położona komora sięga 12 m. W grudniu 2007 roku Podziemna Trasa Turystyczna została wydłużona o dodatkowe, wyremontowane pomieszczenia, znajdujące się pod Kamienicą Oleśnickich.

Response time: 0.053250074386597