Złote Podlaskie

Front side Muzeum Podlaskie - Muzeum Ikon w Supraślu Złote PodlaskieBack side of Muzeum Podlaskie - Muzeum Ikon w Supraślu Złote Podlaskie
ADDRESS:

ul. Klasztorna 1,
16-030 Supraśl
tel. kom. 509 336 829

www.muzeum.bialystok.pl

Muzeum Podlaskie - Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Podlaskie - Muzeum Ikon w Supraślu

Medal dostępny przy wejściu do szatni!

 

Muzeum Ikon w Supraślu zajmuje część siedemnastowiecznego Pałacu Opatów, wchodzącego w skład zabudowań monasteru Supraskiego. Jego centralną część stanowi zrekonstruowana szesnastowieczna cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy.

 

Muzeum Ikon w Supraślu dysponuje jedną z najbogatszych w Polsce kolekcją ikon z XVIII, XIX i XX w. Absolutnym unikatem są szesnastowieczne freski ocalałe ze zburzonej i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdującej się na terenie monasteru supraskiego.

 

Obecnie Muzeum Ikon w Supraślu składa się z w przeważającej części z ikon rosyjskich datowanych na XVII–XIX w. W kolekcji znajduje się również niewielki zespół ikon reprezentujących polskie tradycje ikonograficzne. Wśród nich znalazły się zabytki właściwe dla szkoły lwowskiej XVII w., „karpackiej” XVII i XVIII w., a także lokalnych artystów tworzących na potrzeby świątyń unickich.

Response time: 0.09492301940918