Złote Małopolskie

Front side Pałac Biskupów Krakowskich w Krakowie Złote MałopolskieBack side of Pałac Biskupów Krakowskich w Krakowie Złote Małopolskie
ADDRESS:

ul. Franciszkańska 3,

Kraków

tel: 12 429 64 71
www.muzeumkra.diecezja.pl

Pałac Biskupów Krakowskich w Krakowie

Pałac Biskupów Krakowskich w Krakowie

Medale do nabycia w wejściu głównym do Kurii!


Pałac słynie ze spontanicznych, nieoficjalnych wystąpień Jana Pawła II do tłumów wiernych, zgromadzonych przy ul. Franciszkańskiej z tzw. „okna papieskiego”. Oficjalnie od końca XIV w do dnia dzisiejszego mieści się tam kuria metropolitarna, siedziba biskupów krakowskich.


Karol Wojtyła zamieszkał tu 10 sierpnia 1944 r. jako student konspiracyjnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r. z rąk Księcia kard. Adama Stefana Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. W tutejszej Kurii Metropolitalnej od 1958 r. ks. Karol Wojtyła pełnił posługę biskupa, a potem - metropolity krakowskiego aż do 16 października 1978 r. - dnia wyboru na Stolicę Apostolską. Ojciec święty Jan Paweł II mieszkał w tym Pałacu podczas każdej z pielgrzymek do Krakowa. Nad wejściem znajduje się sławne okno, z którego Ojciec święty pozdrawiał przybyłą na spotkania z Nim młodzież Krakowa. Na dziedzińcu Pałacu stoi pomnik Jana Pawła II, dar i dzieło Jole Sensi Croci, odsłonięty w maju 1980 r.
W chwili śmierci Jana Pawła II (i przez wiele tygodni potem) skwer przed Pałacem wypełniał się ludźmi zbierającymi się na modlitwę za spokój Jego duszy.


Obok Kurii Metropolitalnej (ul. Franciszkańska 1) znajduje się (...) budynek Papieskiej Akademii Teologicznej, erygowanej w 1981 r. przez Papieża Jana Pawła II, następczyni Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Response time: 0.081265926361084