Golden Romania

Front side MAUSOLEUL EROILOR MĂRĂȘEȘTI Golden RomaniaBack side of MAUSOLEUL EROILOR MĂRĂȘEȘTI Golden Romania
ADDRESS:
MAUSOLEUL EROILOR MĂRĂȘEȘTI
Adress: Șoseaua Națională, Km. 223, Mărășești, Vrancea
Tel: 0786 436 687 / 0237 260 574

Time to visiting:
Monday- Sunday 8:00-16:00

MAUSOLEUL EROILOR MĂRĂȘEȘTI

MAUSOLEUL EROILOR MĂRĂȘEȘTI
Inițiativa construirii Mausoleului Eroilor de la Mărășești aparține Societății Ortodoxe Naționale a
Femeilor Române și a fost lansată la Congresul desfășurat la 8 iunie 1919, în Sala Senatului din Capitală.
Monumentul a fost ridicat după planurile arhitectului George Cristinel. Piatra de temelie a viitorului
memorial a fost așezată la 6 august 1923. În vara anului 1924 a început reînhumarea osemintelor
ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, în criptele Mausoleului, iar în septembrie au fost depuse în
sarcofagul central rămășițele pământești ale generalului Eremia Grigorescu, comandant al Armatei I
Române din timpul bătăliei Mărășeștilor.

La 28 septembrie 1924 a avut loc solemnitatea inaugurării criptelor, în prezența Reginei Maria și a unor
înalte personalități ale timpului. După 12 ani s-au reluat lucrările de zidire la cupola monumentului,
cunoscută sub numele de „Cupola Gloriei”, ale cărei basoreliefuri au fost sculptate de către Ion Jalea și
Corneliu Medrea, în timp ce fresca din interior a fost pictată de Eduard Săulescu.

Mausoleul adăpostește în cele 154 de cripte individuale și 9 cripte comune, osemintele a 5.073 de ostași
și ofițeri, printre care fetița – eroină Măriuca Zaharia, căpitanul Grigore Ignat și locotenentul Gabriel
Pruncu.

Pe frontspiciul Mausoleului s-au înscris cuvintele „Întru Slava Eroilor Neamului” și numele localităților
unde s-au purtat principalele bătălii de pe Frontul Românesc.

ENG
The initiative of building the Heroes’ Mausoleum in Mărășești belonged to the National Orthodox
Society of Romanian Women and was launched during the Congress that took place in the Senate Hall,

in Bucharest, on June 8th, 1919. The monument was build according to the plans of the architect George
Cristinel. The foundation for the memorial monument has been set up on August 6th, 1923.

During the summer of 1924, the remains of the fallen soldiers were transferred into the crypts. The
remains of the General Eremia Grigorescu, commander of the 1st Romanian Army during the battle of
Mărășești, were deposited in the central sarcophagus, in September 1924. The solemn inaugural
ceremony for the crypts was held in the presence of Queen Mary on September 28th, 1924. After 12
years, the construction at the monuments’ dome, known as „The Dome of Glory” restarted. The bas-
reliefs have been sculpted by Ion Jalea and Corneliu Medrea, while the interior was painted in fresco by
Eduard Săulescu. The 154 individual and 9 common crypts arranged radially in 18 passages inside the
Mausoleum shelter the remains of 5.073 soldiers and officers. Among them, the heroine-girl Măriuca
Zaharia, captain Grigore Ignat and lieutenant Gabriel Pruncu.

The words „For the Grace of Nation’s Heroes” and the main battle places on the Romanian front are
written on the frontspiece of the Mausoleum.
Response time: 0.047832012176514