Złote Zamki i Pałace

Front side Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i PałaceBack side of Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i Pałace
Front side Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i PałaceBack side of Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i Pałace
Front side Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i PałaceBack side of Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i Pałace
Front side Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i PałaceBack side of Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. Złote Zamki i Pałace
ADDRESS:

Plac Zamkowy 4

00-277 Warszawa

tel. 22 35 55 170

www.zamek-krolewski.pl

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.

Medale dostępne w sklepiku z pamiątkami!

 

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do zwiedzenia apartamentów reprezentacyjnych i prywatnych z czasów Stanisława Augusta, ostatniego króla Polski. Prezentuje wyjątkowe kolekcje dzieł sztuki, w tym m.in. obrazy Rembrandta, Canaletta i Matejki oraz największą na świecie kolekcję kobierców wschodnich.

 

Początki Zamku Królewskiego sięgają XIV w., kiedy to powstała Wieża Wielka (na mapce Zamku – dzisiejsza Wieża Grodzka).

 

Rozbudowywany w XVI i XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju.

 

Zniszczony w połowie XVII w. podczas wojen ze Szwecją, powoli odzyskiwał świetność za panowania Wettinów.

 

W drugiej połowie XVIII w. artyści zatrudnieni przez Stanisława Augusta (Jan Christian Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominik Merlini) przebudowali wnętrza komnat, tworząc Apartamenty: Wielki i Królewski.

 

W czasie zaborów (XIX w.) znaczna część zbiorów ostatniego króla znalazła się w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości część dzieł sztuki powróciła na dawne miejsce.

 

We wrześniu 1939 r. Zamek został zbombardowany, jednak muzealnicy, pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza, zdołali uratować niektóre elementy wystroju wnętrz i dzieła sztuki.

We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony przez wojska niemieckie.

 

W latach 1945-1970 władze komunistyczne zwlekały z odbudową; decyzję podjęto dopiero w 1971 r. Fundusze na odbudowę do 1980 r. zawdzięczano wyłącznie ofiarności społecznej.

 

W 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza.

 

Od 1995 r. trwały prace nad konserwacją Arkad Kubickiego i rekonstrukcją ogrodów zamkowych. Zakończenie tych prac oraz remontu pałacu Pod Blachą sfinalizuje dzieło odbudowy kompleksu architektonicznego, jakim jest Zamek.

 

W kwietniu 2009 r., nastąpiło uroczyste otwarcie Arkad Kubickiego, które stały się nową, kulturalną przestrzenią na mapie Warszawy.

Response time: 0.09337592124939