Złote Małopolskie

Front side Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote MałopolskieBack side of Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote Małopolskie
Front side Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote MałopolskieBack side of Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote Małopolskie
Front side Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote MałopolskieBack side of Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote Małopolskie
Front side Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote MałopolskieBack side of Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Złote Małopolskie
ADDRESS:

ul. św. Siostry Faustyny 3
30-420 Kraków

Rezerwacje w Domu Duszpasterskim
tel. (012) 252 33 00
www.milosierdzie.pl

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
Medale do nabycia w podziemiach sanktuarium, w biurze informacji, w wieży oraz obok Domu Duszpasterskiego!

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – kompleks sakralny, sanktuarium, położone w Krakowie–Łagiewnikach przy ul. Siostry Faustyny 3. Związane jest z życiem i działalnością Faustyny Kowalskiej. Od lat 40. XX wieku miejsce pielgrzymek związanych z obecnością obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu Faustyny.

W 1992 roku kaplicę św. Józefa przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podniesiono do rangi Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Dynamiczny rozwój Sanktuarium nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny 18 kwietnia 1993 roku, i jej kanonizacji 30 kwietnia 2000 roku, a także dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II (1997 i 2002), papieża Benedykta XVI (2006) i papieża Franciszka (2016),

Główny projekt nowej części sanktuarium wykonał w latach 1997–1999 krakowski architekt Witold Cęckiewicz. W skład Sanktuarium wchodzą:

zabytkowy zespół klasztorny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
nowoczesna bazylika Bożego Miłosierdzia,
kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
Dom Duszpasterski,
Aula Jana Pawła II,
pasaże handlowe,
zaplecze duszpastersko-socjalne.
Funkcjonalnie powiązany z sanktuarium – po zakończeniu budowy w 2016 roku – będzie przystanek kolejowy Kraków Sanktuarium.

Kaplica św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny
Stanowi część neogotyckiego zespołu klasztornego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który został wzniesiony w latach 1889–1891 według projektu Karola Zaremby. Kaplicę pw. św. Józefa poświęcił Albin Dunajewski 20 sierpnia 1891 roku. W wystroju świątyni z 1896 na uwagę zasługują: wykonany przez nieznanego rzeźbiarza z Przemyśla ołtarz główny z figurami: Matki Bożej Miłosierdzia (w polu środkowym), Stanisława Kostki (patrona młodzieży) i Marii Magdaleny (patronki pokutnic), ołtarze boczne z obrazami Serca Jezusa (lewy) i św. Józefa z Dzieciątkiem (prawy) F. Kudowskiego. Polichromia Z. Gedliczki pochodzi z 1934, a witraże W. Ostrzołka pochodzą z czasu generalnego remontu kaplicy dokonanego w latach 1981–1990.

We wnętrzu kaplicy znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 1944 roku poświęcił go Józef Andrasz, jej krakowski spowiednik. Obraz ten odpowiadał wielkością i kształtem wnęce bocznego ołtarza i zastąpił pierwszy obraz pędzla Hyły ofiarowany w 1943 roku jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Hyły szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po świecie. Jest to najbardziej znany wizerunek obrazu Jezusa Miłosiernego. Od 1959 roku na stałe pozostał w bocznym ołtarzu, przykrywając obraz Serca Jezusowego.

W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało wówczas Sługi Bożej Faustyny. W 1968 kaplica ze względu na grób Sługi Bożej została wpisana przez Karola Wojtyłę na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. W 1985 roku Jan Paweł II nazwał Łagiewniki „stolicą kultu Miłosierdzia Bożego”, gdyż w tym miejscu wraz ze śmiercią Faustyny został złożony dar orędzia Miłosierdzia, który zapisała w swym „Dzienniczku”. 1 listopada 1992 Franciszek Macharski wydał dekret ustanawiający kaplicę klasztorną pw. św. Józefa Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki jako relikwie spoczywają na bocznym ołtarzu pod obrazem Jezusa Miłosiernego. W balustradzie przed prezbiterium od 1994 roku jest marmurowy klęcznik z cząstką jej relikwii dla ich uczczenia przez pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca.

Kaplicę odwiedziło trzech papieży:

7 czerwca 1997 modlił się tu Jan Paweł II (wydarzenie upamiętnia płaskorzeźba przy wejściu do kaplicy)
27 maja 2006 nawiedził to miejsce Benedykt XVI (to wydarzenie upamiętnia druga płaskorzeźba przy wejściu do kaplicy)
29 lipca 2016 odbył tu pielgrzymkę papież Franciszek podczas 31. Światowych dni Młodzieży w Krakowie
Bazylika
Wybudowana w latach 1999–2002, jest dwupoziomowa, elipsoidalna. Może pomieścić 5000 osób (około 1800 miejsc siedzących). Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa.

W dolnym poziomie kościoła znajduje się pięć kaplic:

kaplica centralna, pw. św. siostry Faustyny (dar kościoła włoskiego), i cztery kaplice boczne:
pw. Communio Sanctorum o mozaikowym wystroju autorstwa węgierskiego artysty L. Puskása (dar kościoła węgierskiego)
pw. św. Andrzeja Apostoła (Pojednania) – greckokatolicka, uroczyście poświęcona 24 czerwca 2007 roku, w 60. rocznicę Akcji Wisła. Uroczystość konsekracji poprowadził arcybiskup większy kijowsko-halicki Lubomir Huzar. Ikonostas i polichromie w Kaplicy Pojednania wykonał profesor Lubomyr Medwid ze Lwowa. Wystrój kaplicy jest darem archieparchii przemysko-warszawskiej oraz innych diecezji Cerkwi Greckokatolickiej.
pw. św. Krzyża (dar kościoła niemieckiego)
pw. Matki Bożej Bolesnej (dar kościoła słowackiego)
Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca postmodernistyczna kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Konsekracji kościoła dokonał 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski. Od 6 marca 2003 roku przysługuje mu tytuł bazyliki mniejszej.

27 maja 2006 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski, odsłonięto pomnik papieża Jana Pawła II, umieszczony na wieży widokowej przy bazylice. Był to siódmy rzeźbiarski monument papieski w Krakowie.

Na południe od kościoła znajduje się cmentarz zakonny sióstr, na którym pierwotnie pochowano siostrę Faustynę. Jej grób znajdował się na zakonnej nekropolii w latach 1938–1966.
Response time: 0.051251173019409