Złote Podkarpackie

Front side Muzem-Zamek w Łańcucie Złote PodkarpackieBack side of Muzem-Zamek w Łańcucie Złote Podkarpackie
Front side Muzem-Zamek w Łańcucie Złote PodkarpackieBack side of Muzem-Zamek w Łańcucie Złote Podkarpackie
ADDRESS:

ul. Zamkowa 1
37-100 Łańcut
tel. (17) 225 20 08
www.zamek-lancut.pl

Muzem-Zamek w Łańcucie

Muzem-Zamek w Łańcucie

Medal do nabycia przy kasach oraz w storczykarni!
 
POMNIK HISTORII
Dawna siedziba magnacka typu pallazo in fortezza, wzniesiona przez Stanisława ks. Lubomirskiego w latach 1628-1641. Na przełomie XVIII/XIX wieku pozbawiona została cech obronnych stając się wspaniałym założeniem pałacowym, otoczonym rozległym krajobrazowym parkiem. Od początku XIX wieku do 1944 roku dobra te były w posiadaniu hr. Potockich. W  latach 1889-1911 zamek łańcucki przekształcony został w luksusową rezydencję arystokratyczną, podziwianą w całej ówczesnej Europie.
Obecnie jest znaczącym zespołem muzealnym, cieszącym się niezmiennym  zainteresowaniem turystów z całego świata, miejscem spotkań międzynarodowej dyplomacji, ośrodkiem naukowym  oraz centrum wydarzeń artystycznych i  kulturalnych.  W 1996 roku odbyło się tutaj  spotkanie dziewięciu prezydentów państw Europy Środkowej. W 2005 roku kompleks pałacowo - parkowy w Łańcucie wpisany został na prestiżową listę Pomników Historii, obejmującą  30 najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce.
 
ZOBACZYĆ TU MOŻNA

- kilkadziesiąt zabytkowych wnętrz mieszkalnych z okresu od poł. XVII w.  do pocz. XX w.,
- bogate  zbiory  dzieł  sztuki  stanowiące ich wyposażenie,
- największą  w kraju kolekcję  pojazdów konnych zgromadzoną w autentycznych budynkach
Stajni i Wozowni z przełomu XIX/XX w.,
- zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni
33 hektarów, kształtowany od pół. XVIII w. wraz ze zrekonstruowaną Storczykarnią,
- eksponaty ukazujące 650 lat historii miasta oraz regionu,
- pamiątki po  10 Pułku Strzelców  Konnych z Łańcuta, wchodzącym w okresie II wojny światowej w skład l Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka,
- zbiory  sztuki   cerkiewnej z  terenu   Polski południowo-wschodniej.

Response time: 0.051144123077393