Złote Dolnośląskie

Front side Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu Złote DolnośląskieBack side of Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu Złote Dolnośląskie
ADDRESS:

Ostrów Tumski

plac Kościelny

50-329 Wrocław

tel: 71/322-25-74

Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu

Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu

Medal dostępny w automacie przy wejściu po lewej stronie!

 

Kolegiata Świętego Krzyża i kościół św. Bartłomieja we Wrocławiu – gotycki kościół na Ostrowie Tumskim położony w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego zamku Piastów Śląskich. Kościół dwukondygnacyjny, gotycka budowla ceglana, dwuwieżowa.
Górny Kościół jest pod wezwaniem Św. Krzyża, dolny kościół - pod wezwaniem Św. Bartłomieja.
 
11 I 1288
Fundacja budowy Kościoła po zakończeniu sporu księcia Henryka IV Probusa z biskupem Tomaszem II.
Akt fundacji określał funkcje kolegiaty zamkowej i związanych z nią instytucji oraz upamiętniał zmarłych z rodziny księcia i jego samego.
1290r.
Umiera książe Henryk IV i zostaje tymczasowo pochowany w prezbiterium świątyni.
14 IX 1295
Biskup Jan Romka konsekruje świątynię.
1632 - 1634
Podczas wojny trzydziestoletniej świątynia została sprofanowana, ograbiona i zdewastowana (m.in. wojska protestanckie miały tutaj magazyn i stajnie)
1672r. i 1723r.
Remonty świątyni - doprowadziły do zbarokizowania wnętrza. Oba poziomy otrzymały nowe ołtarze, w górnym kościele wybudowano organowy prospekt.
W głównym ołtarzu umieszczono (1704-1705r.) cztery nadnaturalnej wielkości figury: św. Jadwigi, św. Barbary, św. Bartłomieja i św. Andrzeja.
1807r.
Podczas oblężenia Wrocłąwia przez wojska napoleońskie, dolny kościół służył za miejsce schronienia.
1810r.
Rząd pruski skasował kapitułę kolegiacką Świętego Krzyża, a jej dobra zsekularyzował. Świątynia została przekazana parafii katedralnej.
do 1921r.
Dolny kościół pełnił rolę garnizonowego.
1925r.
Przy kościele utworzona zostaja osobna parafia.
1945r.
Całość dwóch kondygnacji uległa zniszczeniu w 25%.
1945
Początek odbudowy i remontu świątyni. Parafia św. Krzyża obsługiwana jest przez parafię katedralną.
1946 - 1956
Kościół dolny oddany do użytku - Msze święte odprawiane dla ludności niemieckiej
1956r.
Dolny kościół przekazany zostaje grekokatolikom, którzy stopniowo adaptowali go do swojej liturgii.
1958r.
Całkowita odbudowa górnego kościoła.
1997r.
Grekokatolicy otrzymują Kościół św. Wincentego. Dolny kościół powraca do parafii katedralnej.
1998r.
Kardynał Henryk Gulbinowicz reaktywował kapitułę kolegiacką.

Response time: 0.054452180862427