Goldenes Estonia

Adres:
Tallinn
Sadama 25, 15051
Tel.: (372) 6 318 555
http://www.ts.ee

Tallinna Sadam

Tallinna Sadam
AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres.

AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Ettevõtte aktsionärid on:

67% Eesti Vabariik
33% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid
Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine.

Tallinna Sadama tegevused jagunevad peamiselt järgmiste valdkondade vahel:

kaup ja selle käitlemisega seotud tegevused
reisijad ja nende teenindamisega seotud tegevused
laevandus
kinnisvaraarendus

Tallinna Sadam ei tähenda sugugi kõiki Tallinna lahe äärde jäävaid  või Tallinna linna piirides asuvaid sadamaid. Osa meie sadamaid asub kaugel väljaspool linna piire.

Eesti on läbi aegade olnud tihedalt seotud meresõidu ja -kaubandusega, ka Tallinna linna areng on otseselt sõltunud sadama arengust ja vastupidi. Tallinn kui soodne sadamakoht oli tuntud juba 10. sajandil. Esimesi tunnistusi meresõitjast on pärit kogunisti 7. sajandist e.Kr. Ehkki Tallinna sadamate ajalugu ulatub aastatuhandete taha, on äriühing Tallinna Sadam noor ettevõte.

Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis. 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionäriks on Eesti Vabariik.

Tallinna Sadam on üks neid iidseid sildumiskohti, mille ajalugu saab aastatuhandetega mõõta. Aga kui mitmega täpselt, ei tea täna enam keegi öelda.

Lisaks kuuluvad ettevõttele ka Muuga ja Paldiski Lõunasadama tööstuspargid.
Response time: 0.051906108856201