Golden Romania

Adres:
Adess: Ponoarele village, 
Ponoarele commune, 
Mehedinti county, 
Romania, 
postal code 227360
Mobile: +40744598120
E-mail: carutacuamintiri@gmail.com
Website: https://www.carutacuamintiri.ro

Ponoarele

Ponoarele
Limba română
Zona carstică Ponoarele este reprezentativă pentru județul Mehedinți prin frumusețea, diversitatea și tradițiile păstrate până în ziua de azi, mândrindu-se cu fenomene carstice foarte interesante şi rare în acelaşi timp, spre exemplu Podul lui Dumnezeu, singurul pod natural circulabil din Europa.
De o parte şi de alta a podului s-au născut legende, despre pod, despre peşteri, precum şi despre lacuri care apar şi dispar – lacurile carstice Zătonul Mare și Zătonul Mic. Multe dintre legendele legate de apariţia acestor fenomene carstice au o conotaţie religioasă.
Un alt cadru natural de o frumusețe rară sunt Cheile Băluței ce au fost sculptate de natură, de-a lungul timpului și care reprezintă locul ideal pentru iubitorii de trasee turistice.
Câmpul de lapiezuri, unic în România ca dimensiune, datorită altitudinii la care se găsește (sub 600 metri) și dispunerii compacte, pe orizontală a șanțurilor, este un fenomen deosebit de interesant ce creează efecte speciale pentru pasionații de fotografie.
La capitolul evenimente, ”Sărbătoarea liliacului”, organizată încă din anul 1961 la nivel local, a luat amploare, adunând participanți din toate colțurile țării care se bucură de momentul înfloririi liliacului din pădurea declarată rezervație științifică dar și de explozia naturii, la început de primăvară. Festivalul folcloric ”Ponoare, Ponoare”, un alt eveniment local recunoscut la nivel național, descoperă noi talente muzicale an de an.
De asemenea, Ponoarele se identifică și prin confecționarea iei, femeile din sat ducând mai departe tradiția de mult uitată în alte zone rurale. Turiștii pot achiziționa ii cusute manual prin intermediul celor două ateliere locale.

English
The Ponoarele karst area is representative for Mehedinți County due to its beauty, diversity and traditions preserved to this day, boasting very interesting and rare karst phenomena at the same time, for example God's Bridge, the only circulated natural
bridge in Europe.
Legends have been born on both sides of the bridge, about the bridge, about the caves, as well as about the lakes that appear and disappear - the karst lakes Zătonul Mare and Zătonul Mic. Many of the legends related to the appearance of these karst phenomena have a religious connotation.
Another natural setting of rare beauty is the Băluței Gorges, which have been sculpted by nature over time and which are the ideal place for lovers of tourist routes.
The limestone field, unique in Romania in size, due to its altitude (below 600 meters) and the compact, horizontal arrangement of the ditches, is a very interesting phenomenon that creates special effects for photography enthusiasts.
In terms of events, the "Lilac Festival", organized since 1961 locally, has expanded, gathering participants from all over the country who enjoy the moment of lilac flowering and smelling in the forest declared a scientific reservation but also the blooming in early spring. The folk festival "Ponoare, Ponoare", another local event recognized nationally,
discovers new musical talents every year.
Ponoarele is also identified by manufacturing the traditional romanian shirt (ie), the women from the village carrying on the long-forgotten tradition in other rural areas.
Tourists can buy the traditional article – Ia from Ponoarele, sewn by hand from the two local artisan shops.
Response time: 0.046193838119507