Złote Śląskie

Adres:

Podzam­cze

ul. Zamkowa

tel. 32 67 32 285

www.zamek-ogrodzieniec.pl

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec

Medale do nabycia w kasie!

 

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do zamku Ogrodzienieckiego, w którym współczesność epoki styka się z duchem przeszłości, rzeczywistość staje się baśnią, a z kątów wyziera nostalgiczne  wspomnienie dawnej świetności. Zamek Ogrodzieniecki zajmuje ponad 3ha powierzchni. Są to największe najlepiej zachowane ruiny zamku w Polsce.

Na turystów czekają takie atrakcje jak ani­mowane zwiedzanie zamku, który poprzez zabawę przy­bliża uczest­nikom dawne życie dworskie na śred­niowiecznych warow­n­i­ach. Członkowie bractwa ryc­er­skiego opowiadają o ideałach stanu ryc­er­skiego oraz orga­nizują uczest­nikom wycieczki bogaty pro­gram ani­ma­cyjny, w którym nie zabraknie zabaw ple­be­js­kich, tańczą­cych dwórek, a także poka­zowego poje­dynku ryc­er­skiego o względy białogłowy.

 

W sezonie (MAJWRZESIEŃ)w niedzielę i dni świąteczne— na zamku goszczą przed­staw­iciele Bractwa Ryc­er­skiego Ziemi Ogrodzie­nieck­iej, którzy uprzy­jem­ni­ają zwiedzanie swoimi pokazami.

Response time: 0.052697896957397