Złote Dolnośląskie

Adres:
ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław
tel. 71 3271159

www.nmpnapiasku.parafialnastrona.pl

Parafia Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu

Parafia Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu

Medale do nabycia wewnątrz kościoła!

 

Kościół p.w. NMP jest usytuowany we wschodniej części wyspy Piasek. Pierwszy kościół został tu wzniesiony ok. 1148 r. Fundatorami byli Maria Włostowicowa z synem Świętosławem. W 2. poł. XIII w. wybudowano murowany klasztor, zaś ok. 1334 r. rozpoczęto budowę gotyckiego kościoła, którego prezbiterium z ołtarzem głównym i ołtarzami bocznymi poświęcono w 1369 r. Południową wieżę oraz kaplicę św. Szymona i Judy (obecnie św. Jana Nepomucena) ukończono w 1439 r. W kolejnych wiekach dobudowane zostały kaplice św. Andrzeja w 1683 r. (obecnie św. Krzyża) i św. Rodziny (w latach 1724 – 1735). Gdy w 1810 r. klasztor sekularyzowano, urządzono w nim bibliotekę oraz muzea. W 1945 r. kościół oraz klasztor zostały znacznie zniszczone. Budynek odbudowano w latach 1956 – 1959.

 

Jest to świątynia wzniesiona z cegły z użyciem kamienia w partii fundamentowej i detalach, halowa, trójnawowa. Od południa mieści się zakrystia, od północy cztery kaplice, a od zachodu dwie wieże kryte czterospadowymi dachami. Elewacje kaplic są tynkowane. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym, kaplice św. Jana Nepomucena i św. Rodziny oraz kruchta dachem pulpitowym, a kaplica św. Krzyża - kopułą.

 

Zabytkowe wyposażenie i wystrój kościoła zostały w większości zniszczone w 1945 r. Z pierwotnej świątyni pozostał romański tympanon fundacyjny z XII w. umieszczony obecnie nad wejściem do zakrystii. To wyposażenie, które znajduje się w świątyni obecnie, przeniesiono w dużej części z innych obiektów. Ołtarz główny w formie pentaptyku Maryjnego z ok. 1500 r. przeniesiony został z Biblioteki Uniwersyteckiej. Ołtarze boczne - m.in. z wrocławskich Stabłowic, a także z Lubania, Osetna koło Góry, Witkowa koło Szprotawy, Mirocina Średniego koło Kożuchowa, Chrobrowa koło Żagania i Pogwizdowa koło Jawora.

 

W kaplicy w przyziemiu zachodniego skrzydła budynku poklasztornego, dostępnej z południowej nawy kościoła wystawiona jest ruchoma szopka, przyciągająca przez cały rok turystów, a zwłaszcza najmłodszych. 

Stworzył ją nieżyjący już ks. Kazimierz Błaszczyk, duszpasterz głuchoniemych i niewidomych. Pierwszą ruchomą stajenkę stworzył w 1967 roku z myślą o niesłyszących i niedowidzących dzieciach. Co roku dodawał do niej nowe figurki, zabawki i lalki. Oprócz klasycznych figurek pasterzy czy zwierząt, możemy tu zobaczyć mnóstwo zabawek. Gdy gaśnie światło i zapalają się światełka szopki, w ruch idą figurki w strojach ludowych, karuzele i wiatraki, a wokół nich pędzi elektryczna kolejka, kręcą się wiatraki, Myszka Miki wybija rytm na talerzach. Jest nawet Kaczor Donald i inni bohaterowie kreskówek dla dzieci.

Response time: 0.051827907562256