Złote Podkarpackie

Adres:

ulica Władycze 3 - Wieża Zegarowa

37-700 Przemyśl

telefon: (16) 678-96-66

www.mnzp.pl

Muzeum Dzwonów i Fajek

Muzeum Dzwonów i Fajek

Medale do nabycia w sklepiku!

 

Zostało ono otwarte we wrześniu 2001 roku. Powstało z inicjatywy Muzeum oraz przemyskich fajkarzy i ludwisarzy. Mieści się w zabytkowej, późnobarokowej Wieży Zegarowej wybudowanej w latach 1775-1777, ośmiokondygnacyjnej, wysokiej na 38 metrów, z dwoma tarasami widokowymi. Położenie wieży w centrum przemyskiej starówki sprzyja pełnieniu przez nią funkcji muzealnych. Zwłaszcza, że prezentowane tam zbiory są atrakcją turystyczną dla licznych odwiedzających Przemyśl wycieczek i indywidualnych turystów.. Przemyśl co najmniej od 3. ćwierci XIX wieku był ośrodkiem produkcji fajek, tutaj też przeniosła się z Kałusza wytwórnia dzwonów rodziny Felczyńskich. W jednym budynku, o ciekawej architekturze, mieszczą się interesująco zaaranżowane obie kolekcje świadcząc o przemyskim rzemiośle. Ze względu na przeprowadzone w ostatnich latach prace remontowe, a także powiększenie kolekcji, ekspozycje fajek zostały zmodernizowane. Dokonano również niewielkich zmian w doborze dzwonków prezentowanych w gablotach.

 

Ekspozycje fajek, umiejętnie wkomponowane w architekturę Wieży, ulegają stopniowo modyfikacji, co ma związek  przede wszystkim ze znacznym powiększeniem kolekcji o zakupy i dary. Na pierwszym piętrze prezentowane są fajki ze zbiorów muzealnych. Niepozorne, lecz cenne ze względów historycznych, są gliniane fajki jednorodne, głównie ze słynnej  wytwórni Schlesis Fabrice w Zborowskiem, jak też „lulki”, czyli główki fajek złożonych; są to głównie tzw. „selmeczanki” (inaczej „szczawniczki”), fajki kawiarniane z Kolina koło Pragi oraz „stambułki”, a także wyroby z XIX i pocz. XX wieku określane mianem „galicyjskich”. Największą grupę stanowią artystyczne fajki z sepiolitu, które powstały w większości w XIX wieku na terenie ówczesnej monarchii austro-węgierskiej i w Niemczech. Interesujące są fajki porcelanowe, dekorowane motywami myśliwskimi i portretami pięknych kobiet. Z drewnianych szczególnie cenna jest unikalna główka w kształcie głowy tajemniczego zwierzęcia. Oddzielną grupę stanowią fajki myśliwskie, najczęściej nazywane „hubertówkami”. Interesującym dodatkiem są drobne sprzęty i akcesoria fajczarskie. Atrakcję turystyczną stanowią fajki wodne, czyli nargile.

 

Fajkarstwo należy do rzadkich zawodów. Przemyśl jest jedynym ośrodkiem wytwórstwa fajek profesjonalnych w Polsce. Przyjeżdżający do miasta turyści zainteresowani są także procesem technologicznym ich wyrobu.Nie zawsze możliwa jest wizyta w którejś z pracowni, stąd też na ekspozycji znalazł się przykładowy warsztat fajkarski, ze starymi sprzętami  i narzędziami.

Z Przemyślem nierozłącznie związane są fajki, które przywozili ze sobą obrońcy Twierdzy Przemyśl. Jak wykazały ostatnie badania, w sposób amatorski wytwarzano również fajki w obrębie umocnień.

Wystawa została opatrzona komentarzami zamieszczonymi na planszach.

 

Przedostatnia kondygnacja Wieży, otoczona tzw. dolnym tarasem, pełni funkcję sali wystaw czasowych.

Na szczycie Wieży znajduje się taras, który jest najwyższym punktem widokowym w centrum miasta.

Response time: 0.053321123123169