Złote Małopolskie

Adres:
ul. Pod Sokolicą 127
32-089 Będkowice (Dolina Będkowska)
tel. 12/ 285 26 57

Brandysówka

Brandysówka
Medale do nabycia w środku Brandysówki!

Poznaj kojącą magię Doliny Będkowskiej…

Na liryczny klimat tego miejsca składa się bajkowy krajobraz zamknięty między zboczami doliny, melodia potoku z akompaniamentem świerszczy i szumem pobliskiego wodospadu, czy wreszcie harmonia zapachów leśnej głuszy skontrastowana wonią pieczonych w ognisku kiełbasek.

Będkowska to największa, a być może i najpiękniejsza z dolin Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Posiada unikalne walory estetyczno-krajobrazowe (skałki wapienne, rzeka, lasy, łąki, wodospad, jaskinie), przyrodnicze, geologiczne, a także historyczne (związana z Brandysówką historia polskiego taternictwa, okopy po bitwie z czasów 2-ej WŚ, resztki grodziska z XIIw.). Przebiegają przez nią szlaki turystyki pieszej, rowerowej oraz edukacyjnej (Jaskiniowa Dolina, Małopolski Szlak Geoturstyczny, Szlak Warowni Jurajskich).


Liczne formacje skalne rozsiane po okolicy cieszą się popularnością wśród wspinaczy. Dolina i Brandysówka powiązane są z początkami polskiego taternictwa. To tutaj, już od lat 20. ubiegłego wieku, trenowali prekursorzy wspinaczki skałkowej (grupa “Pokutników”), korzystając często z gościny ówczesnych gospodarzy Brandysówki. Od tamtego czasu kolejne pokolenia wspinaczy odwiedzają rejon Doliny Będkowskiej.


Response time: 0.052542209625244