Złote Warmińsko-Mazurskie

Adres:

Św. Lipka 29 

11-440 Reszel

http://www.swlipka.pl/

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Medale do nabycia przy wejściu głównym oraz w muzeum!

 

Sanktuarium Maryjne Św. Lipka – miejsce kultu religijnego 

Położenie:

Święta Lipka leży na północnym krańcu Polski w odległości około 70 km na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla.

 

Historia:

Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Oś średniowiecza przyciągało pielgrzymów z Prus, Warmii i dalekich krańców Polski. W przeszłości na terenie obecnego Sanktuarium stało rozłożyste drzewo lipy, na którym wraz z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od początku było to miejsce licznych pielgrzymek wiernych. W XVII wieku król Zygmunt II Stefan Sadorski przekazał administrację i prawa użytkowania Jezuitom. 11 sierpnia 1968 roku obraz Matki Jedności Chrześcijan został przyozdobiony koronami papieskimi. Ceremonii dokonał Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 roku nadał Kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej. 

Dzisiaj Sanktuarium Maryjne Św. Lipka jest wspaniałą bazyliką, którą odwiedzają pielgrzymki nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.

 


Response time: 0.049475908279419