Złote Zamki i Pałace

Adres:

ul. Zamkowa 1

37-100 Łańcut
tel. (17) 225 20 08
www.zamek-lancut.pl

Zamek w Łańcucie

Zamek w Łańcucie

Medale do nabycia przy kasach i w storczykarni!

 

POMNIK HISTORII. Dawna siedziba magnacka typu pallazo in fortezza, wzniesiona przez Stanisława ks. Lubomirskiego w latach 1628-1641. Na przełomie XVIII/XIX wieku pozbawiona została cech obronnych stając się wspaniałym założeniem pałacowym, otoczonym rozległym krajobrazowym parkiem. Od początku XIX wieku do 1944 roku dobra te były w posiadaniu hr. Potockich. W  latach 1889-1911 zamek łańcucki przekształcony został w luksusową rezydencję arystokratyczną, podziwianą w całej ówczesnej Europie.Obecnie jest znaczącym zespołem muzealnym, cieszącym się niezmiennym  zainteresowaniem turystów z całego świata, miejscem spotkań międzynarodowej dyplomacji, ośrodkiem naukowym  oraz centrum wydarzeń artystycznych i  kulturalnych.  W 1996 roku odbyło się tutaj  spotkanie dziewięciu prezydentów państw Europy Środkowej. W 2005 roku kompleks pałacowo - parkowy w Łańcucie wpisany został na prestiżową listę Pomników Historii, obejmującą  30 najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce. ZOBACZYĆ TU MOŻNA kilkadziesiąt zabytkowych wnętrz mieszkalnych z okresu od poł. XVII w.  do pocz. XX w., bogate  zbiory  dzieł  sztuki  stanowiące ich wyposażenie, największą  w kraju kolekcję  pojazdów konnych zgromadzoną w autentycznych budynkach Stajni i Wozowni z przełomu XIX/XX w., zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni hektarów, kształtowany od pół. XVIII w. wraz ze zrekonstruowaną Storczykarnią,eksponaty ukazujące 650 lat historii miasta oraz regionu, pamiątki po  10 Pułku Strzelców  Konnych z Łańcuta, wchodzącym w okresie II wojny światowej w skład l Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka,zbiory  sztuki   cerkiewnej z  terenu   Polski południowo-wschodniej.

Response time: 0.045777082443237