Złote Małopolskie

Adres:

ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
tel. (12) 257 10 17
www.mhk.pl

Fabryka Schindlera w Krakowie

Fabryka Schindlera w Krakowie

Medale do nabycia w sklepiku!

 

W budynku administracyjnym dawnej Fabryki Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4 w Krakowie powstaje kolejny oddział MHK poświęcony dziejom Krakowa w latach 1939–1945. Otwarcie wystawy stałej już 10 czerwca 2010!
Wojenna historia fabryki i jej właściciela Oskara Schindlera oraz losy uratowanych przez niego żydowskich więźniów obozu Płaszów są znane, przede wszystkim za sprawą filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. Intencją Muzeum jest pokazanie dziejów fabryki przy ul. Lipowej w szerszym kontekście historycznym i dostarczenie zwiedzającym możliwości głębszego poznania dziejów okupowanego Krakowa.
Bohaterem przygotowywanej przez MHK wystawy pt. Kraków – czas okupacji (1939–1945) będzie Kraków i jego mieszkańcy w okresie II wojny światowej. Wstępem do opowieści staną się wybrane wątki z dziejów miasta w okresie międzywojennym (1918–1939), przedstawione między inn ymi w zabytkowym fotoplastykonie z epoki. 
Przez wystawę poprowadzą zwiedzających postaci wybranych krakowian, których indywidualne losy stanowią symbol dziejów wielu polskich i żydows kich mieszkańców miasta.
Eks pozycja zostanie podzie lona na kilkanaście segmentów poświęconych poszczególnym zagadnieniom tematycznym: wojna 1939 r., rola Krakowa jako ośrodka władzy Generalnego Gubernatorstwa, życie codzienne i rodzinne, los Żydów krakowskich, opór i tajne państwo czy wreszcie dzieje fabryki, ludzi w niej pracujących i jej właściciela Oskara Schindlera. 
Łącznikiem między tymi segmentami stanie się symboliczna ulica krakowska, na której spotykali się Polacy, Żydzi, Niemcy. Na ulicach zetkniemy się z wprowadzoną przez okupanta segregacją rasową, zobaczymy ludzi z opaskami z Gwiazdą Dawida, niemieckich żołnierzy, tramwaje i lokale „Nur für Deutsche”, ale także zwykłą codzi enność okupowanego miasta. Ulice to także przestrzeń łapanek, publicznych egzekucji oraz akcji odwetowych polskiego podziemia. 
Interesujące eksponaty muzealne zostaną uzupełnione bogatą dokumentacją fotograficzną i archiwalną, pochodzącą ze zbiorów polskich i zagranicznych. Ważnym elementem wystawy będą relacje filmowe i nagrania radiowe, w których mieszkańcy Krakowa opowiadają o swoich przeżyciach z lat 1939–1945. 
Wydzielona przestrzeń Muzeum stanie się miejscem dla ekspozycji czasowych, natomiast w sali kinowej odbywać się będą pokazy filmowe, spotkania, odczyty i inne działania o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym.
Powstający oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa uzupełni dwa istniejące już oddziały MHK: Ulicę Pomorska oraz Aptekę pod Orłem, których działalność poświęcona jest dziejom Krakowa w latach II wojny światowej i w okresie powojennym. Oba oddziały mają status miejsc pamięci narodowej.

Response time: 0.049885034561157