Golden Bulgaria

Adres:

Двореца Балчик

Balchik Palace 

Двореца Балчик

Двореца Балчик
Дворецът в Балчик е бивша лятна резиденция на румънската кралица Мария, строен през 1924-1927 година от италианските архитекти Америго и Августино.
Огромна заслуга за създаването на неповторимата красота на Двореца има архитектът на парка и главен градинар швейцарецът Жул Жани, чийто дело са и парковете на дворците на руския император Николай II в Царско село край Петербург.


В архитектурно-парковия комплекс “Двореца” се включват два основни елемента – сграден фонд и парк – превърнат в научна ботаническа градина, стопанисвана от СУ “Св. Климент Охридски”.
Комплексът представлява множество вили и спомагателни постройки, в които се преплитат старобългарски, готически, ориенталски и мавритански елементи. Разнообразието от култури намират израз, благодарение и на бахайската вяра, която е изповядвала румънска кралица Мария.


Response time: 0.063301086425781