Złote Zamki i Pałace

Adres:

ul. Zamkowa 12

27 - 600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 22 65
http://www.zamek-sandomierz.pl/

Zamek Sandomierski

Zamek Sandomierski

Medal do nabycia przy kasach!

 

W XIVw. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego na miejscu drewnianego grodu wzniesiono murowaną gotycką budowlę z wieżą obronną i murem zamkowym. Sandomierz w tym czasie był jednym z ważniejszych ośrodków państwowych Małopolski, a zamek stał się  siedzibą królewskich starostów  jednocześnie dość często goszcząc władców Polski.

W XVIw. z inicjatywy króla Zygmunta I Starego rozpoczęto przebudowę gotyckiego zamku w renesansową rezydencję. Prace powierzono architektowi Benedyktowi zwanemu Sandomierzaninem. Mistrz Benedykt realizował plan rozbudowy według którego istniejący budynek stanowił skrzydło południowe, wzniesiono skrzydło wschodnie i rozpoczęto budowę skrzydła zachodniego. W 2 poł. XVIw. za panowania króla Zygmunta Augusta dalsze prace przy rozbudowie kontynuował architekt i rzeźbiarz Santi Gucci. W tym okresie ostatecznie ukształtował się czworobok renesansowego zamku, który pełnił funkcje administracyjno – sądowe i stał się siedzibą starostów grodowych.

Za panowania króla Jana Kazimierza w 1656r. w czasie „potopu” zamek został wysadzony w powietrze przez wycofujące się wojska szwedzkie. Zniszczeniu uległy skrzydła wschodnie i południowe. Najmniej ucierpiało skrzydło zachodnie, które na polecenie króla Jana III Sobieskiego zostało przebudowane w wolno stojący budynek typu pałacowego, który w zasadniczym zrębie przetrwał do dnia dzisiejszego. Zamek będący siedzibą starostów sandomierskich stał się budynkiem użyteczności publicznej: urzędem, sądem i więzieniem.

Po III rozbiorze Polski zaborca austriacki przeznaczył zamek na sąd i więzienie. Jednakże praktyczne funkcjonowanie więzienia rozpoczęło się w 1825r. w czasach zaboru rosyjskiego.

lign: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">W 1844r. przebudowano pozostałości królewskiego zamku nadając mu surowe klasycystyczne formy architektoniczne. W końcu XIX stulecia półokrągły dziedziniec więzienny obudowano nowym skrzydłem tzw. „rogalem”, a w mur północny wstawiono budynek dla administracji więziennej. Tak ukształtowany zamek pełnił funkcje więzienne do 1959r. W latach 1965-1986 przeprowadzono gruntowne prace remontowo-konserwatorskie, m.in. rozebrano budynek administracji i okalający dziedziniec „rogal”. W 1986r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej w Sandomierzu przeznaczono zamek na siedzibę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

W latach 1995-2002 wykonano prace związane z rekonstrukcją i stabilizacją wzgórza zamkowego oraz modernizacją dachu i poddasza zamkowego. Za te prace Muzeum  otrzymało Sybillę 2002 - I nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w kategorii: dokonania z zakresu konserwacji.

W latach 2004-2007 przeprowadzono prace rewitalizacyjne wewnątrz zamku.

Response time: 0.049381017684937