Golden Slovakia

Adres:

Ľubovniansky hrad

Zámocká 22
064-01 Stará Ľubovňa
tel: + 421 52 432 24 22

Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad

Čiastočne zachovaný a zrekonštuovaný hrad na vápencovom kopci (548 m n.m.), nad cestou a ľavým brehom rieky Popradu, čnejúci sa nad mestom Stará Ľubovňa, dominanta Ľubovnianskej kotliny. Vznik Ľubovnianskeho hradu je kladený do druhej polovice 13. storočia, resp. na začiatok 14. storočia. Hrad vznikol ako hraničný strážny hrad, chrániaci obchodné cesty do Poľska.


Response time: 0.046462059020996