Szlak Jana Pawła II

Adres:

ul. Park Kingi 10
32-020 Wieliczka
tel. (012) 278 73 66
www.kopalnia.pl

Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli w Wieliczce

Medale do nabycia w sklepikach na terenie Kopalni!


Jesteśmy jedną z najstarszych nieprzerwanie czynnych kopalń na świecie . Wpisana przez UNESCO na pierwszą listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jest to jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej, pozwalający prześledzić rozwój techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych. Wielicka kopalnia liczy 9 poziomów sięga 327 metrów w głąb ziemi. Od 1958 roku  ze względu na specyficzny mikroklimat wyrobisk podziemnych założono tam sanatorium, gdzie po dziś dzień leczy się schorzenia górnych dróg oddechowych. Kopalnie od XIV wieku odwiedzali władcy i elity, dziś znana na całym świecie podziemna Trasa Turystyczna, powstała na przełomie XVIII i XIX wieku, jest dostępna dla wszystkich. Kopalnia stoi na czele listy „Siedmiu cudów Polski”. Aby oddać hołd Ojcu Świętemu, w kaplicy św. Kingi 101 m pod ziemią zwiedzający mogą podziwiać pomnik Papieża – Polaka, jedną z rzeźb zdobiących podziemną świątynię. Postać Jana Pawła II to jedyny na świecie pomnik papieża wykuty w soli. Pomnik wykonali w roku 1999 wieliccy górnicy-rzeźbiarze w podzięce za kanonizację górniczej patronki.

Response time: 0.050307035446167