Złote Podkarpackie

Adres:

ul. Stanisława Pawłowskiego 14
39-400 Tarnobrzeg
tel.: 015 823 79 99
www.mhmt.pl

Zamek Tarnowskich w Dzikowie

Zamek Tarnowskich w Dzikowie

Medale do nabycia przy wejściu do zamku!
 
Zamek w Dzikowie (Tarnobrzegu) to rezydencja zasłużonego dla Polski rodu Tarnowskich herbu Leliwa. Jego początkiem był dwór wieżowy wzniesiony w XV wieku, który Tarnowscy nabyli w roku 1522 i rozbudowywali w I połowie XVII i w końcu XVIII wieku. W latach 1834-1836 zamek został przebudowany w duchu neogotyku angielskiego wg projektu Francesco Marii Lanciego na rezydencję - muzeum, by pomieścić znakomite zbiory zgromadzone przez Walerię i Jana Feliksa Tarnowskich i tym samym stworzyć jeden z pierwszych ośrodków muzealnictwa polskiego. Po pożarze zamku w grudniu 1927 roku został on odbudowany wg projektu Wacława Krzyżanowskiego w stylu wczesnego baroku Wazów. Powstało dzieło wybitne, będące zarazem ostatnią monumentalną realizacją architektoniczną w dziejach ziemiaństwa polskiego. 
Po II wojnie światowej zbiory dzikowskie uległy rozproszeniu, a w zamku ulokowano szkołę rolniczą, funkcjonującą do 2007 roku. Obecnie zamek wraz z otoczeniem - parkiem krajobrazowym z XVIII wieku, reliktami fortyfikacji bastionowych z XVII stulecia i XIX - wiecznymi budynkami towarzyszącymi poddawany jest gruntownej rewaloryzacji. Prace konserwatorskie prowadzne na podstawie koncepcji Adama Wójcika i prrojektu Zbigniewa Jasaka oraz Krzysztofa Rymszy - Mazura realizuje miasto Tarnobrzeg z pomocą Funduszy Unijnych i dotacji Ministertstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku 2008 Zamek jest siedzibą Muzeum Historycznego m.Tarnobrzega. Dotychczas urządzono piwnice z Xv - XVII wieku z ekspozycją  poświęconą historii rezydencji; w najbliższych latach planowane jest urządzenie 24 historycznych komnat parteru i piętra zrekonstruowanych według zachowanych materiałów źródłowych. Przewiduje się  też restytucję dawnej Kolekcji Dzikowskiej. 
Odnowiony i urządzony zamek będzie jednym z ciekawszych tego rodzaju obiektów w Polsce.

Response time: 0.078979969024658