Złote Podkarpackie

Adres:

ul. Kopalniana 35 Bóbrka

38-458 Chorkówka
tel. +48 13 43 33 478

https://bobrka.pl/

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce

Medale do nabycia w automacie przy wejściu po lewej stronie!


Zapraszamy do jedynego muzeum położonego na terenie czynnej do dzisiaj kopalni ropy naftowej.

Można u nas zobaczyć ropę naftową w stanie naturalnym, XIX wieczne kopanki (szyby naftowe) oraz pospacerować pięknymi alejkami pośród lasu.

Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty, pochodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza:

-  Obelisk ufundowany w 1872 r. przez Ignacego Łu­kasiewicza. Na obeli­sku widnieje napis: „DLA UTRWALENIA PAMIĘ­CI ZAŁOŻONEY KOPALNI OLEYU SKALNEGO W BÓBRCE WR 1854 IGNACY ŁUKASIEWICZ 4-11-72";
 -  kopanka Franek, wykonana ręcznie około 1860 roku do głębokości 50 m, a następnie w latach późniejszych pogłębiona za pomocą wiertnicy ręcz­nej do głębokości 150 m.;
-  kopanka Janina; ręcznie wykopana do głębo­kości 132 m, a następnie pogłębiona wiertnicą ręczną do głębokości 250 m; do dziś jest eksplo­atowana przy użyciu pompy wgłębnej;
-  warsztat mechaniczny z 1864 roku, o konstrukcji drewnianej, który służył do obsługi wierceń metodą udarową. Znajdują się w nim najprostsze maszyny obróbcze, między innymi tokarka i wiertarka napę­dzana ręcznie za pośrednictwem pasów transmisyjnych.

 

Budynek Administracyjny kopalni tzw. Dom Łukasiewicza z 1865 roku, w którym zorganizowano ekspozycję apteczną , nawiązującą do pierwszej pracy Ignacego Łukasiewicza. Prezentowane są tam również słuchowiska poświęcone historii odkrycia nafty i założenia kopalni ropy naftowej w Bóbrce. W budynku zgromadzono kolekcję lamp naftowych, fotografii oraz ekspozycję geologiczną.
-  drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku; we wnętrzu znajdują się dwa paleniska zbudowane z cegły, podsycane za pomocą skórzanego miecha z lat 1890-95; wyposażona jest w stare narzędzia kowalskie;
-  zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku, służąca do wiercenia metodą udarową płytkich otworów.Wśród zabytków muzealnych w Bóbrce znajdują się także obiekty:

-  kotłownia z końca XIX wieku o konstrukcji drew­nianej, która dostarczała pary do napędu urządzeń kopalnianych. W kotłowni znajduje się kocioł płomienicowy o powierzchni 30 m2 obudowany cegłą;
-  wiertnica typu kanadyjskiego z 1885 roku, napę­dzana lokomobilą parową.
-  wiertnica udarowa typu Bitków z 1923 roku. Jest to zmodernizowana przez polskich inżynierów i techników naftowych wiertnica typu kanadyjskiego;
-  urządzenia wiertnicze typu SM;
-  urządzenia wiertnicze obrotowe typu Trauzl OP-1200, N1400S;
-  pompy, sprężarki dawnej konstrukcji;
-  kieraty do grupowego pompowania odwiertów: z 1890 roku oraz z okresu międzywojennego;
-  zbiór gazomierzy domowych i przemysłowych;
-  kolekcja lamp naftowych;
-  aparatura laboratoryjna;
-  zbiór narzędzi do wierceń obrotowych;
-  zbiory medali okolicznościowych, znaczków pocz­towych o tematyce naftowej, kart i kopert pocztowych;
-  zbiór biblioteczny: książki, publikacje, wspomnie­nia, czasopisma naftowe od 1893 roku;
-  fotografie o tematyce naftowej

Response time: 0.056929111480713