Złote Warmińsko-Mazurskie

Adres:

ul. Paderewskiego 35

19-500 Gołdap

tel. 509 951 588

087/ 615 15 15

www.wieza-goldap.pl

Wieża ciśnień Gołdap

Wieża ciśnień Gołdap

Medale do nabycia przy wejściu na taras widokowy!


Budowla o wysokości 46,5 m posiada 7 kondygnacji i kopulaste przekrycie zwieńczone latarnią z iglicą.

W elewacji wyodrębnione 3 części: parter, trzon i obudowa zbiornika. Parter wzniesiony na kamiennym cokole wykończonym profilowanym gzymsem. Do wejścia prowadzą kamienne schody z prostą, kutą balustradą. Otwór drzwiowy wraz z ostrołukowym naświetlem w profilowanym obramieniu. Analogicznie ukształtowane cztery otwory okienne. Drzwi deskowe z drewnianym herbem Gołdapi i datą „1905”  na nadprożu. Kute zawiasy i klamka w kształcie liścia.  Parter zwieńczony jest szerokim fryzem i gzymsem z obróbką blacharską. Trzon wieży ceglany, nieotynkowany przechodzi w zakończony gzymsem kielich obudowy zbiornika.  Na wysokości 2 i 5  kondygnacji po 4 otwory okienne zakończone ostrym łukiem. Powyżej z arkadowego fryzu wychodzi 8 lizen, które biegną aż do gzymsu koronującego. Obudowa zbiornika otynkowana z dwoma prostokątnymi oknami. Każde zwieńczone ostrołukowym naczółkiem z rozetką. Nad arkadowym fryzem o gzymsem pokryta papą kopuła w kształcie półkuli. Powyżej 8-kątna latarnia z kopułką i iglicą.

Wnętrze wieży przedzielone pięcioma stropami międzykondygnacyjnymi. Między biegami klatki schodowej poprowadzone 2 rury łączące zbiornik z miejską siecią wodociągową.

Response time: 0.045497894287109