Złote Warmińsko-Mazurskie

Adres:

ul. Wodna 1B

82-300 Elbląg

tel.+48 55 232 43 07

www.zegluga.com.pl

Kanał Elbląski - Elbląg

Kanał Elbląski - Elbląg

Medal dostępny w budynku kasy biletowej oraz w pochylni Buczyniec!


Kanał Elbląski - jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie szlaków wodnych w Europie w XIX wieku.

Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również "Elbląskim", jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodniomazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni. Pochylnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Ten światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej zaprojektowany został przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w drugiej ćwierci XIX w., za panowania króla Fryderyka Wilhelma III, a wybudowany za czasów króla Fryderyka Wilhelma IV, w celu gospodarczego połączenia wodnego Prus Wschodnich z Bałtykiem. Kanał wiele lat czekał na rozpoczęcie budowy, która ostatecznie ruszyła z końcem października 1844 r. 

 


Response time: 0.054086923599243