Złote Małopolskie

Adres:

ul. Zamkowa 13

32- 720 Nowy Wiśnicz

tel: +48 14 612-83-41

www.zamekwisnicz.pl

Zamek w Wiśniczu

Zamek w Wiśniczu

Medale do nabycia przy kasach!

 

Zamek Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu jest niezwykle cennym zabytkiem architektury wczesnego baroku, jest świadkiem wielkiej historii Polski i jednym z najlepiej zachowanych przykładów budownictwa obronnego. Zamek funkcjonując na historycznym szlaku pomiędzy Krakowem a południem Europy łączy kulturę i tradycję śródziemnomorską w obszarze Karpat, jest obiektem który koniecznie trzeba odwiedzić, zobaczyć i poznać.

Zamek w Wiśniczu to jedno z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno - obronnej.

Najstarsza część zamku została wzniesiona w XIV w. przez Kmitów. W XVI w. najsłynniejszy z rodu Kmitów, Piotr V, marszałek wielki koronny na dworze Zygmunta Starego, nadał mu cechy stylu renesansowego. Kolejna przebudowa zamku nastąpiła w latach 1615-1621 za czasów Stanisława Lubomirskiego, według planów Macieja Trapoli. Około 1700 roku miała miejsce dalsza rozbudowa. Zamek opuszczony po pożarze w roku 1831 na kompleksową restaurację musiał poczekać do 1949 roku.

Korpus zamku, wczesnobarokowy z fragmentami renesansowymi, zbudowany jest na planie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem i zwieńczony czterema basztami w narożach. Od północno - wschodniej strony znajduje się kaplica z 1621 roku, a od południowo - wschodniej tzw. Kmitówka, pierwotnie w XVI w. budynek wolno stojący. Na II piętrze zamku, przy sali rycerskiej, znajduje się galeria widokowa.

Pałac otoczony jest fortyfikacjami bastionowymi o 5-bocznym narysie, z początków XVII w., mieszczącymi w kurtynie wschodniej wczesnobarokową bramę wjazdową.

Response time: 0.087102890014648