Złote Śląskie

Adres:
ul. Partyzantów
42-440 Ogrodzie­niec Podzam­cze
tel. 695-596-298

Gród na Górze Birów

Gród na Górze Birów
Medale do nabycia w wieży warownej na Górze Birów!

Zrekonstruowany Gród Królewski na Górze Birów to prawdziwa gratka dla miłośników historii i poszukiwaczy śladów przeszłości. W masywie ostańca, na którym usytuowano drewniane grodzisko, znajdują się liczne jaskinie, dawniej zamieszkiwane przez naszych praprzodków. Przeprowadzone badania archeologiczne potwierdziły fakt bytności ludzi w tym miejscu już 30 tys. lat temu. Znalezione, pochodzące z różnych epok artefakty: rogowe i krzemienne narzędzia, przęśliki tkackie, groty strzał, końskie podkowy, czy gliniane naczynia umożliwiły poznanie historii miejsca i sposobu życia jego dawnych mieszkańców. Ostatni okres osadnictwa na terenie Birowa przypada na czasy wczesnośredniowieczne i średniowieczne. Powstała tu wtedy osada słowiańska wraz z położonym u podnóża góry cmentarzyskiem kurhanowym.

Obecnie w zrekonstruowanym, stylizowanym na średniowieczną osadę Grodzie, turyści mogą zobaczyć wystawy tematyczne zgromadzone w chacie właściciela osady i wieży wojowników, w której znajdują się także, znalezione podczas prowadzonych badań artefakty.

Dla szkół i grup zorganizowanych przygotowano możliwość wzięcia udziału w wycieczkach profilowanych, żywych lekcjach historii, czy Spacerze przez epoki – podróży z przewodnikiem od czasów najdawniejszych po współczesność.


Response time: 0.045055866241455