Złote Podlaskie

Adres:

Wigry 11

16-400 Suwałki

tel. 87 566 24 99

www.wigry.pro

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Pokamedulski Klasztor w Wigrach

Medale dostępne obok recepcji przy wejściu głównym!

 

Suwalszczyznę przez wiele wieków charakteryzowały ogromne puszcze i niski stopień ucywilizowania.  Wyspę wigierską  - wzniesienie otoczone wodami jeziora z racji obronnego położenia zamieszkiwały  plemiona bałtyjskach Jaćwingów, rozbite w II połowie XIII w przez Krzyżaków.  Już w XI wieku tereny obecnej diecezji ełckiej objął swym misjonarskim posłannictwem  św. Brunon z Kerfurtu (+1009).  Zapoczątkował on starania o wprowadzenie na tym terenie  administracji kościelnej.  Jak wiadomo, udało się zrealizować to przedsięwzięcie wraz z nadaniem zakonowi kamedułów wyspy Wigry  . Konsekwentna i owocna działalność zakonników odcisnęła piętno na pojaćwieskich rubieżach na kolejne wieki.

W 1992 roku papież Jan Paweł II zrealizował w pełni pierwotną myśl Kościoła, ustanawiając  bullą „Totus tuus” diecezję  ełcką w obrębie dawnych  ziem  jaćwieskich.

W 1999 r. młoda diecezja  ełcka, a w szczególności Wigry, miały zaszczyt  gościć od 8 do 10 czerwca tego największego z Rodu Polaków ? Papieża Jana Pawła II. Z pewnością nie wylądowałby 8 czerwca o godz. 14.25 na półwyspie wigierskim papieski śmigłowiec, gdyby nie obecność tu Zakonu Kamedułów z ich pięknym  świadectwem życia, modlitwy  i pracy.

Na ponad dwa wieki przed przybyciem Kamedułów na Wigry Król Władysław Jagiełło miał natknąć się tutaj podczas łowów na pustelnię. Pustelnia ta pozostała jednak mało znaną aż do wieku XVII (z przekazów historycznych wynika, iż  w 1559 roku istniał  tu królewski dwór myśliwski). Wiadomość o pustelni dotarła do Krakowa. Stamtąd dowiedzieli się niej Kameduli. Przybyli do Polski (1603), zwiedzili  pustelnię i za zgodą króla osiedlili się w tym miejscu -  w 1668 roku. Tak pisał król o przyjeździe Kamedułów:  Doniósł Nam Wielebny Ociec Wilga przełożony Ojców Camedułow Wigerskich iż na Introduktię onych Sam Wielebny w Bogu ksiądz Biskup Wileński zajechać ofiarował się, z czego wielece contenci jesteśmy. Erem Wyspy Wigierskiej (Eremus Insulae Vigrensis ) tak został określony klasztor kamedulski w przywileju z dnia 6 stycznia 1667r. Dokument ten jeszcze w tym samym roku zatwierdził  Sejm i Biskup Wileński Aleksander Sapieha, a w następnych  latach kolejni  władcy (po uratowaniu Europy przez Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem na wieżach wigierskiego kościoła pojawiły się krzyże  na półksiężycach).

Mimo burzliwej historii klasztor jednak nie przestał istnieć.

Przyszłość klasztoru jest w ręku Boga. Wydaje się, iż wzorem OO. Kamedułów zawierzenie Bogu i kult  Niepokalanego Poczęcia w tym miejscu każe patrzeć z nadzieją w przyszłość, mimo rozpowszechnianej w przeszłości jak i obecnie fałszywych informacji.

Wigry ubogacone zostały obecnością bł. Jana Pawła II, także  jego modlitwą w tym miejscu. Dla diecezji  ełckiej jest to wielki dar i ogromne wyzwanie, które pragnie  podjąć w duchu  wierności papieskiemu  i kamedulskiemu  dziedzictwu.  ,,Pragnieniem  naszym jest ? mówił w wigierskiej świątyni Biskup Ełcki Jerzy Mazur - aby Wigry stały się areopagiem nowej ewangelizacji w północno-wschodniej części Polski. Aby promieniowały na cały ten rejon, na naszą Ojczyznę, kraje sąsiednie i Europę".

Response time: 0.062058210372925