Szlak Jana Pawła II

Adres:

Św. Lipka 29
11-440 Reszel
Tel.: 0-89 755 14 81
http://www.swlipka.pl/

Sanktuarium Maryjne Św. Lipka

Sanktuarium Maryjne Św. Lipka

Medale do nabycia pod krużgankami tuż za główną bramą po prawej stronie Sanktuarium Maryjnego Święta Lipka!


Święta Lipka leży na północnym krańcu Polski w odległości około 70 km na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla.

Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Oś średniowiecza przyciągało pielgrzymów z Prus, Warmii i dalekich krańców Polski. W przeszłości na terenie obecnego Sanktuarium stało rozłożyste drzewo lipy, na którym wraz z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Od początku było to miejsce licznych pielgrzymek wiernych. W XVII wieku król Zygmunt II Stefan Sadorski przekazał administrację i prawa użytkowania Jezuitom. 11 sierpnia 1968 roku obraz Matki Jedności Chrześcijan został przyozdobiony koronami papieskimi. Ceremonii dokonał Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 lutego 1983 roku nadał Kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej.

Dzisiaj Sanktuarium Maryjne Św. Lipka jest wspaniałą bazyliką, którą odwiedzają pielgrzymki nie tylko z Polski, ale także z zagranicy.

Response time: 0.05088210105896