Golden Bulgaria

Adres:
Античен театър - Пловдив
Antique Theatre - Plovdiv

Античен театър - Пловдив

Античен театър - Пловдив

Зрителните места на театъра са ориентирани на юг — към античния град в низината и планината Родопа. В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 м.

Откритото зрително пространство — кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома на два ранга. Във височина двата ранга са прeсечени от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори — керкиди. Зрителните места обграждат сцената – орестра, която е с форма на подкова и диаметър 26,64 м.

Response time: 0.094088077545166