Inne Złote Miejsca

Front side Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Inne Złote MiejscaBack side of Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Inne Złote Miejsca
ADDRESS:

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki

tel.: 0-61 81 07 629

www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Medale do nabycia w przedsionku głównego wejścia do muzeum!

 

Misją Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.

 

Otwarcie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie nastąpiło 29 sierpnia 1964 r. Statut Muzeum został nadany przez Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Sztuki na mocy zarządzenia nr 171 z dnia 21 września 1964 r. Rok 1975, w którym świętowano 100. rocznicę utworzenia Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, przyniósł kolejne zmiany. Zarządzeniem nr 85 Ministra Rolnictwa z dnia 2 kwietnia 1975 r. Muzeum otrzymało status muzeum narodowego.

 

Obowiązującą po dzień dzisiejszy nazwę – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – instytucja otrzymała Zarządzeniem nr 20 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 marca 1986 r. Obszar zainteresowań Muzeum poszerzył się o następującą problematykę: „rozwój stosunków społeczno-politycznych i gospodarczych, dzieje organizacji społeczno-zawodowych i kulturalnych, historię nauki i oświaty rolniczej, rolnicze budownictwo gospodarcze i urządzenia komunalne wsi, historię społeczno-gospodarczą przemysłu rolno-spożywczego, dzieje wikliniarstwa i chmielarstwa (powołanie Oddziału Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu), dzieje rybactwa śródlądowego”.

Response time: 0.074141025543213